bühneteksten


Dit onderdeel is nog een beetje work-in-progress, maar hier en daar staat er al een flard tekst, voor wie de moeite doet ernaar te zoeken.de kleine lettertjes ©copyrightalle teksten op deze pagina's zijn en blijven eigendom van de auteurs die ze geschreven hebben; u mag ze dus niet kopiëren, gebruiken of verspreiden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur zelf; u mag ze wel gewoon lezen, voor uzelf, of u mag ze desgewenst zelfs luidop voorlezen aan uw geliefden; u mag er blij, boos of verdrietig van worden; u mag ze wat ons betreft zelfs 1 (één!) keer afdrukken, enkel en alleen omdat dat gemakkelijker leest of omdat het handiger is om er darts naar te gooien of eventueel om ze in te kaderen omdat ze volgens u het best tot hun recht komen aan dat stukje muur boven het haardvuur, maar daar houdt het wel degelijk op; u mag over deze teksten praten tegen wie u maar wil; u mag voor de voorleesbühne in het algemeen of voor een auteur in het bijzonder gratis reclame maken, of antireclame maken, of erover zwijgen in alle talen; als u leerkracht bent dan mag u al deze teksten in klasverband bespreken in de les Nederlands, niet-confessionele zedenleer of literaire kunstgeschiedenis der twintigste en eenentwintigste eeuw; en u mag ze ook uit het hoofd leren, hoewel niemand daar het nut van inziet; maar voor alle andere dingen die u kan bedenken heeft u de uitdrukkelijke toestemming nodig van de auteur zelf; u mag ze dus ook niet zomaar op uw facebookpagina delen, in de schors kerven van een boom die op een openbare plaats staat of op uw eigen website plaatsen en daarmee de indruk wekken dat u zelf de genialiteit bezit om ze te verzinnen; zo, we denken dat dit duidelijk genoeg is; veel plezier ermee!


lees hier teksten van